×
Înregistrare    Autentificare    Forum    Căutare    FAQ Pagina 1 din 1 [ 5 mesaje ] Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: Drept european
 Mesaj necitit Scris: 10 Iun 2011, 20:37 
Neconectat
JUNIOR
JUNIOR

Membru din: 10 Ian 2011, 19:17
Mesaje: 4
FACULTATEA: DAP
SPECIALIZARE si AN: Drept 3
CT: Cluj
Va rog sa ma ajute cineva cu grilele la Drept european!!!

multam.gif.gif]


Sus 
 Mesaj necitit Scris: Acum un minut 
 
Sus   
 Subiectul mesajului: Re: Drept european
 Mesaj necitit Scris: 11 Iun 2011, 17:45 
Neconectat
VIP
VIP
Avatar utilizator

Membru din: 23 Apr 2009, 20:13
Mesaje: 2162
Localitate: locatie alocata pe alocuri...vestul Romaniei
FACULTATEA: ...
SPECIALIZARE si AN: ...
CT: Vestul Romaniei !
Eu asta am...sper sa te ajute !


Nu aveţi permisiunea de a vizualiza fişierele ataşate acestui mesaj.

_________________
Imagine
Imagine

A studia şi a nu gândi este o risipă. A gândi şi a nu studia este periculos. Confucius


Sus 
 Subiectul mesajului: Re: Drept european
 Mesaj necitit Scris: 12 Iun 2011, 14:57 
Neconectat
JUNIOR
JUNIOR

Membru din: 10 Ian 2011, 19:17
Mesaje: 4
FACULTATEA: DAP
SPECIALIZARE si AN: Drept 3
CT: Cluj
Thank”s a lot!!!!
[thankyou.gif.gif]


Sus 
 Subiectul mesajului: Re: Drept european
 Mesaj necitit Scris: 13 Iun 2011, 15:12 
Neconectat
MEMBRU DE ELITA
MEMBRU DE ELITA

Membru din: 01 Iun 2009, 20:39
Mesaje: 22
1. Comitetul European de Cooperare Economica a avut menirea:
b. de a realiza un studiu privind necesitatile de import din zona dolarului;
2. Marcati enuntul gresit
b. la 9 mai 1950 Robert Schuman a propus crearea unei Comisii Europene care sa dirijeze productia si desfacerea carbunelui si otelului in Europa;
3. Marcati enuntul gresit
a. Tratatul CECO viza plasarea productiei franco-germane de carbune si otel sub o Inalta Autoritate comuna, intr-un organism deschis pariciparii celorlalte tari ale Europei;
4. Marcati varianta gresita
b. Conferinta la nivel inalt de la Messina din 1955 a decis ca viitorul cooperarii europene sa se bazeze pe integrare economica si crearea unei piete comune pe calea unei comunitati europene care sa absoarba CECO, Comunitatea Economica Europeana (CEE) si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (EURATOM)
5. Marcati varianta gresita
a. Pricipalele institutii politice ale CECO au fost Comisia, Parlamentul, Consiliul, Curtea de Justitie si comisarii delegati pentru conturi;
6. Marcati varianta gresita
a. Adunarea comuna a CECO, responsabila cu controlul politic impartea atributiile legislative cu Consiliul de Ministri iar initiativa legislativa apartinea Comisiei;
7. Marcati varianta gresita
c. institutionalizarea Consiliului European in care sefii de stat sau de guvern se intalnesc pentru a stabili politici.

8. Marcati varianta corecta
a. AUE prevedea ca piata interna urma sa fie competa pana la 31 decembrie 1992
9. Marcati varianta gresita:
a. AUE prevedea o cooperare mai stransa in domeniul JAI;
10. Marcati varinata gresita
c. functionalismul sectorial al lui Monnet a stat la baza realizarii CEE.

11. Marcati varianta gresita
a. CECO a fost bazat e supranational iar federalismul interguvernamental este in perfecta continuitate cu interguvernamentalismul;
12. Consiliul Europei
b. este organiztie internationala distincta de Uniunea Europeana;
13. Consiliul Europei a fost infiintat prin:
c. Statutul adoptat la 5 mai 1949 la Londra de 10 state

14. Marcati varianta gresita
c. Consiliul Europei are competente in chestiunile referitoare la apararea nationala.

15. Organele Consiliului Europei sunt:
b. Comitetul Ministrilor, Adunarea Parlamentara si secretariatul;
16. Marcati varianta gresita
c. Romania a devenit membra in Consiliul Europei in 2007

17. Marcati varianta gresita
c. in domeniile de competenta exclusiva statele legifereaza si adopta acte juridice cu forta obligatorie.

18. Alegeti varianta corecta:
a. Competentele Uniunii Europene pot fi: exclusive, protejate de statele membre, competente complementare si competente implicite;
19. Marcati varianta gresita
c. Uniunea are competenta exclusiva privind domeniul pietei interne.

20. Marcati varianta gresita
c. enumerarea expresa si exhaustiva a competentelor prin tratatele institutive cuprinde si competentele implicite ale Uniunii Europene.

21. Planul Pierre Werner continea
a. principalele elemente ale Uniunii Monetare Europene si avea ca obiectiv pe termen lung totala convertibilitate a monedelor si o completa libertate de circulatie a capitalurilor;
22. Sistemul Monetar European
b. se baza pe sistemul paritatilor fixe dar ajustabile intre monedele nationale;
23. Uniunea Economica si Monetara
b. a avut la baza raportul Jaques Delors;
24. Marcati raspunsul gresit
a. independenta bancii centrale nationale este principalul criteriu economic de convergenta la UEM;
25. Sunt libertăţi fundamentale în spaţiul Uniunii Europene:
B. libera circulaţie a mărfurilor
D. libera circulaţie a capitalurilor
E. libera circulaţie a serviciilor
F. libera circulaţie a persoanelor

b. B+D+E+F
26. Serviciile sunt definite:

a. ca fiind ansamblul prestaţiilor care nu cad sub incidenţa reglementărilor privitoare la libera circulaţie a mărfurilor, capitalurilor sau persoanelor;
27. Libera circulaţie a serviciilor este definită ca:

c. dreptul de a oferi servicii pe teritoriul oricărui stat membru, plecând de la un sediu principal sau secundar aflat pe teritoriul Uniunii Europene.

28. Sunt criterii de identificare a liberei circulaţii a serviciilor stabilite prin jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie:
B. prestatorul serviciilor trebuie să fie stabilit pe teritoriul unui Stat Membru, altul decât el al beneficiarului prestaţiei, iar prestarea serviciului să se facă cu trecerea unei frontiere interioare a Uniunii;
D. prestatorul să fi fost stabilit în spaţiul Pieţei Unice a UE;
E. prestaţia să fie remunerată.

b. B+D+E
29. Libera circulaţie a serviciilor de tip activ se asigură prin:
A. interdicţia discriminării fondată pe naţionalitatea sau rezidenţa prestatorului;
C. interdicţia măsurilor naţionale restrictive aplicate în mod discriminatoriu;

b. A+C
30. Condiţiile în care sunt admise măsuri naţionale restrictive privind libera circulaţie a serviciilor sunt:
B. domeniul vizat să nu fi fost armonizat;
C. măsura să nu fie discriminatorie;
D. măsura să urmărească un interes general;
E. măsura să fie în mod obiectiv necesară;
F. măsura să fie proporţională cu scopul urmărit;
G. măsura nu este ţinută de respectarea reciprocă;
b B+C+D+E+F+G
31. Libera circulaţie a capitalurilor vizează:

a. plasarea şi investirea sumelor în cauză;
32. Libera circulaţie a persoanelor constă în eliminarea discriminărilor dintre cetăţenii oricărui Stat membru şi cetăţenii celorlalte State Membre care stau şi muncesc pe teritoriul său. Aceste discriminări privesc:
A. condiţiile de intrare;
B. condiţiile de deplasare;
D. condiţiile de muncă;
E. condiţiile de angajare;
F. condiţiile de remuneraţie;
b. A+B+D+E+F
33.
Cum este cetaţenia europeană?
a. distinctă de cea naţională;
34. Prin ce tratat este introdusă cetăţenia europeană?
c. tratatul de la Maastricht.

35.
Prin ce tratat sunt acordate dreptul de a alege şi de a fi ales?
b. tratatul de la Maastricht
36. Care sunt protecţiile conferite de cetăţenia europeană?
c. protecţia acordată de autorităţile diplomatice şi consulare, dreptul de petiţionare, dreptul de a se adresa mediatorului, dreptul de comunicare cu instituţiile şi anumite organe ale comunităţilor.

37. Cum poate fi petiţia?
c. individuală si colectivă

38. Prin ce tratat a fost introdus dreptul de a se adresa mediatorului?
a. prin tratatul Uniunii Europene
39. Când începe mediatorul studiul problemei?
a. când consideră plângerea admisibilă;
40. Căror instituţii transmite mediatorul raportul?
c. Instituţiei vizate şi Parlamentului European.

41. Ce presupune dreptul de a comunica cu instituţiile şi organele comunitare?
c. dreptul de a scrie şi dreptul de a primi un răspuns.

42. Care sunt instrumentele juridice ale politicii externe şi de securitate a Uniunii Europene?
c. poziţiile comune, acţiunile comune, acordurile internaţionale şi strategiile comune.

43. Ce include politica externă si de securitate comună?
b. definirea unei politice de apărare comună si ansamblul problemelor relative la securitatea U.E.;
44. Ce includ politicile comune ale Uniunii în asigurarea spaţiului de libertate, securitate şi justiţie?
a. politica în domeniul controlului frontierelor, politica comună în domeniul azilului şi protecţia temporară, politica comună de imigraţie;
45. Pe ce principiu sunt reglementate politicile Uniunii în domeniul controlului frontierelor, azilului şi emigraţiei?
c. pe principiul solidarităţii şi distribuirii echitabile a responsabilităţilor statelor membre, inclusiv pe plan financiar.

46. Ce respectă Uniunea privită din perspectiva unui spaţiu de libertate, de securitate şi de justiţie?
a. drepturile fundamentale, diversitatea tradiţiilor de orice fel, sistemele juridice ale statelor membre;
47. Care sunt garanţiile oferite de U.E. plecând de la principiile care guvernează spaţiul de liberate, securitate şi justiţie?
c. neefectuarea controalelor asupra persoanelor la frontierele interne, dezvoltarea unei politici comune în domeniul azilului, imigrării şi controlului la frontierele externe întemeiată pe solidaritatea între statele membre care este echitabilă faţă de resortisanţii ţărilor terţe.

48. Pe baza cărui principiu Uniunea facilitează accesul la Justiţie?
a. al recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti şi extrajudecătoreşti în materie civilă;
49. Ce faze a cunoscut procesul de unificare a politicilor economice şi monetare?
b. şarpele monetar european, sistemul monetar european, Uniunea Economică şi monetară
50. De cine este definită şi pusă în aplicare politica monetară?
c. de Sistemul European al Băncilor Centrale.

51. Care este obiectivul Sistemului European al Băncilor Centrale?
a. de a menţine stabilitatea preţurilor;
52. În ce tratat sunt prevăzute obiectivele şi principiile directoare ale politicii economice şi monetare?
b. tratatul Constituţional;
53. Ce includ obiectivele şi principiile directoare ale politicii Economice şi Monetare prevăzute în Tratatul Constituţional?
a. adaptarea unei politici economice bazate pe strânsa coordonare a politicilor economice ale statelor membre; definirea de obiective comune; respectarea principiului unei economii de piaţă deschisă;
54. Ce necesită pieţele Comune ale U.E.?
c. politici comerciale comune.

55. Ce a constituit obiectivul central al politicii comune?
b. înfiinţarea unei uniuni vamale şi a unui tarif vamal comun;
56. Care a fost scopul politicii Comerciale Comune?
a. de a institui o Uniune Vamală în spaţiul comunitar;
57. Când a fost atins scopul politicii Comerciale Comune?
b. 1 iulie 1968;
58. Care sunt fazele în care se realizează procesul decizional al Uniunii Europene?
c. stabilirea obiectivelor şi purtarea negocierilor, adoptarea rezultatelor.

59. Cui aparţine competenţa de a stabili obiectivele negocierilor în procesul decizional al UE asupra comerţului?
a. Consiliului Uniunii Europene la propunerea Comisiei Europene;
60. Cui aparţine competenţa de a purta negocierile în procesul decizional al U.E. asupra comerţului?
a. Comisiei Europene în numele Uniunii Europene;
61. Cui aparţine competenţa de a adopta rezultatele finale în procesul decizional al U.E. asupra comerţului ?
a. Consiliului Uniunii Europene;
62. Prin ce se stabilesc măsurile necesare pentru punerea în aplicare a politicii comerciale comune?
c. legi sau legi-cadru europene.

63. Care a fost scopul declarat de Politica Agricolă Comună (PAC)?
b. menţinerea unui sector economic instituţional economic şi social distinct, multifuncţional şi orientat către fermele de familie, cu reglementări stufoase pentru intreaga uniune;
64. Care sunt obiectivele Politicii Agricole Comune?
c. creşterea productivităţii agriculturii, asigurarea unui nivel de trai echitabil, stabilizarea pieţelor.

65. Care au fost premisele elborării politicii agricole comune?
a. caracterul special al activităţii agricole; necesitatea de a opera treptat modificările necesare; faptul că, în statele membre agricultura este un sector strâns legat de ansamblul economiei;
66. Ce vizează măsurile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Politicii Agricole Comune?
c. reglementarea preţurilor; mecanisme de stabilizare a importurilor şi exporturilor.

67. Ce presupune organizarea comună a pieţelor agricole ?
c. să se limiteze la urmărirea obiectivelor politicii agricole comune, să excludă orice discriminare între producătorii şi consumatorii din cadrul Uniunii.

68. Când a fost atins scopul politicii comerciale comune de a institui Uniune Vamală în spaţiul comunitar?
a. 1 iulie 1968;
69. Care au fost obiectivele majore mai profunde ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte politica comercială comună?
a. eliminarea totală a taxelor aferente, a restricţiilor cantitative şi normative, aplicarea unui tarif extern comun, existenţa unei libertăţi totale în circulaţia mărfurilor, pe teritoriul Uniunii, oricare ar fi provenienţa lor;
70. Care au fost obiectivele majore mai profunde ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte politica comercială comună?
a. eliminarea totală a taxelor aferente, a restricţîilor cantitative şi normative, aplicarea unui tarif extern; existenţa unei libertăţi totale în circulaţia mărfurilor, pe teritoriul Uniunii, oricare ar fi provenienţa lor;
71. Când au fost atinse obiectivele majore mai profunde ale U.E. privind politica comercială comună?
a. 1 ianuarie 1993;
72. Care sunt elementele cheie ale politicii comerciale comune?
b. elaborarea deciziei în U.E. şi competenţele instituţionale;
73. Cum este evidenţiată importanţa consacrată Politicii Comerciale Comune?
a. prin atribuirea competenţei reglementării măsurilor de aplicare a politicii comerciale comune numai legilor europene sau a legilor-cadru europene;
74. Cui aparţine competenţa negocierilor acordurilor cu unul sau mai multe state sau organizaţii internaţionale în ceea ce priveşte politca comercială comună?
c. Comisiei, cu consultarea Comitetului Special.

75. Cu cine supraveghează Comisia, ca acordurile negociate (privind politica comercială) să fie compatibile cu politicile şi normele interne ale U.E.?
c. cu Consiliul de Miniştri.

76. Ce presupune principiul “preferinţa pentru produsele comunitare”?
a. să fie favorizat consumul produselor originare din Europa în raport cu cele din alte ţări, iar pătrunderea acestor produse pe piaţa comunitară să fie descurajată prin taxe prohibitive;
77. Ce presupune principiul “o organizare comună a pieţei”?
b. înlocuirea sistemelor naţîonale cu un preţ unic în interiorul Uniunii, fixat pentru fiecare produs;
78. Ce presupune principiul “circulaţia liberă a produselor”:
c. constituirea unui spaţiu unic comun fără taxe vamale, impozite sau subvenţii, dar cu reglementări administrative, sanitare şi veterinare armonizate progresiv.

79. Care a fost scopul adoptării sistemului garantării preţurilor?
c. de a favoriza o anumita perioadă dezvoltarea unor produse anume; garantarea veniturilor producătorilor şi menţinerea costului vieţii în limite rezonabile.

80. Ce presupune sistemul garantării preţurilor?
c. stabilirea unui preţ orientativ, un preţ de prag care se aplica importurilor şi un preţ de intervenţie, corespunzător unui minim garantat.

81. Ce constituie Politica Agricola Comuna?
c. un mecanism economic şi politic având ca obiect central integrarea populaţîei naţionale a fermierilor în politica naţională şi in cea comunitară, protecţionismul agricol, reflectat în preţurile alimentelor interne, fiind instrumentul de bază.

82. Care sunt obiectivele majore ale Politicii agricole Comune fixate prin Tratatul C.E.?
b. asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru producători şi prin menţinerea şi securitatea veniturilor fermierilor, stabilizarea cursului şi a pieţelor, ameliorarea productivităţii, garantarea securităţii aprovizionării şi preţuri rezonabile pentru cumpărători;
84. Regulile comunitare privind combaterea monopolizării interzic:
A. acordurile restrictive;
B. practica concertată;

a. A+B
85. Regulile concurenţiale au fost stabilite pentru crearea unui sistem care să asigure o concurenţă nedistorsionată pe piaţa internă şi vizează:

B. combaterea spălării banilor;
D. abuzul de poziţie dominantă;
E. ajutoarele de stat.
b. B+D+E
86. Potrivit Tratatului CEE, o serie de excepţii au fost considerate ajutoare de stat compatibile cu piaţa internă a Uniunii:
A. ajutorul de stat cu caracter social dat consumatorilor individuali sub garanţia nediscriminării legate de originea produselor în cauză;
B. ajutorul dat pentru repararea daunelor produse de dezastre naturale sau în situaţii excepţionale;
D. ajutorul dat zonelor din Germania afectate de divizarea ţării după reunificarea acesteia;

b. A+B+D
87. Libera circulaţie a mărfurilor se aplică:
b. tuturor produselor originare din Statele Membre şi tuturor produselor din terţe ţări cu drept de liberă circulaţie în spaţiul comunitar;
88.
Care sunt criteriile de identificare a liberei circulatii a serviciilor conform jurisprudenţei Curţii de Justiţie:
a. Prestatorul serviciilor trebuie să fie stabilit pe teritoriul unui Stat Membru, altul decât cel al beneficiarului prestaţiei, iar prestarea serviciului să se facă cu trecerea unei frontiere interioare a Uniunii;
b. Prestatorul să fi fost stabilit în spaţiul Pieţei unice a UE;
c. Prestaţia să fie remunerată.
c. a+b+c

89. Libera circulaţie a serviciilor poate fi:
a) activa;
b) pasiva;
c. a+b

90. Libera circulaţie a serviciilor de tip activ se asigură prin:
a. Interdicţia discriminării fondată pe naţionalitatea sau rezidenţa prestatorului;
91.
Libera circulaţie a serviciilor de tip activ se asigură prin:
a. Interdicţia măsurilor naţionale restrictive aplicate în mod nediscriminatoriu;
92. Condiţiile in care sunt admise şi măsuri naţionale restrictive care pot fi justificate prin raţiuni de ordin general sunt:
a. domeniul vizat să nu fi fost armonizat;
b. măsura să urmărească un interes general;
c. măsura să nu fie discriminatorie;
d. măsura să fie în mod obiectiv necesară;
e. măsura să fie proporţională cu scopul urmărit;
f. măsura să respecte principiul recunoaşterii reciproce.
a. a+b+c+d+e+f
93. În cazul liberei circulaţii a serviciilor pasivă:
a. eneficiarul care se deplasează la prestator, renunţând astfel la protecţia dreptului său naţional, trebuie să aibă acces la toate serviciile, fără să fie supus unor restricţii pe criteriul naţionalităţii sau rezidenţei;
94. Beneficiarii liberii circulaţii a serviciilor pot fi:
c. atat persoanele fizice cat si persoanele juridice.

95. Beneficiarii liberei circulaţii a capitalurilor sunt:
c. cetăţenii Statelor Membre, dar şi cetăţenii unor state terţe care au reşedinţa pe teritoriul unui Stat Membru UE.


96.
Conceptul de liberă circulaţie a persoanelor are două componente:
a) dreptul de a exercita o profesie ca lucrători salariaţi sau care desfăşoară o activitate independentă, într-un alt stat mebru decât cel în care şi-a obţinut calificările profesionale;
b) dreptul de stabilire (libertatea de stabilire);

a. a+b
97. Libera circulaţie a lucrătorilor implică dreptul:
a) de a accepta ofertele reale de încadrare în muncă;
b) de a circula liber în acest scop pe teritoriul statelor membre;
c) de şedere într-un stat membru pentru a desfăşura o activitate salarizată în conformitate cu actele cu putere de lege şi actele administrative care reglementează încadrarea în muncă a lucrătorilor statului respectiv.
c. a+b+c

98. Legislatorul comunitar s-a mărginit a fixa elementele caracteristice esenţiale care servesc la identificarea ajutoarelor de stat , respectiv:
b. ajutorul ameninţă să distorsioneze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producţiei anumitor bunuri;
99. Legislatorul comunitar s-a mărginit a fixa elementele caracteristice esenţiale care servesc la identificarea ajutoarelor de stat , respectiv:
a. ajutorul să fie acordat de un stat membru sau din resurse de stat, indiferent de formă;
100. Legislatorul comunitar s-a mărginit a fixa elementele caracteristice esenţiale care servesc la identificarea ajutoarelor de stat , respectiv:
c. ajutorul să afecteze comerţul între statele membre.by harpalete22


Sus 
 Subiectul mesajului: Re: Drept european
 Mesaj necitit Scris: 13 Iun 2011, 19:45 
Neconectat
JUNIOR 1
JUNIOR 1

Membru din: 14 Iun 2009, 17:41
Mesaje: 22
alexandra0177 scrie:
Va rog sa ma ajute cineva cu grilele la Drept european!!!

multam.gif.gif]

alfabetic


Nu aveţi permisiunea de a vizualiza fişierele ataşate acestui mesaj.


Sus 
Afişează mesajele din ultimele:  Sortează după  
 
 Pagina 1 din 1 [ 5 mesaje ] 

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

 
 

 
Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  
Translation/Traducere: phpBB România